Ogłoszenie konkursu w ramach działania 3.7 „Wzrost konkurencyjności MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – wsparcie na finansowanie kapitału obrotowego dla mikro i małych przedsiębiorstw
23 lipca 2020
Źródło: rpo.lubelskie.pl

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłosiła konkurs w ramach działania 3.7 „Wzrost konkurencyjności MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – wsparcie na finansowanie kapitału obrotowego dla mikro i małych przedsiębiorstw.

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro oraz małe przedsiębiorstwa, w tym samozatrudnieni.

Dofinansowanie jest przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego oraz kosztów bieżącej działalności przedsiębiorstwa.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 74 000 000,00 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać w dniu 29 lipca 2020 roku w godzinach od 10:00:00 do 22:00:00.