Ogłoszenie konkursu w ramach działania 3.4 „Efektywność energetyczna w MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
8 maja 2020

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki ogłosiło konkurs w ramach działania 3.4 „Efektywność energetyczna w MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie można uzyskać na następujące typy projektów:

  • zastosowanie energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii;
  • zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa, wprowadzanie systemów zarządzania energią;
  • zastosowanie energooszczędnych technologii w przedsiębiorstwach;
  • głęboka modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach;
  • instalacje służące do wytwarzania, przetwarzania, magazynowania oraz przesyłu energii ze źródeł odnawialnych, jako uzupełniający element projektu;
  • audyt energetyczny dla MŚP jako element kompleksowy projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 5 500 000,00 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 18 czerwca 2020 roku do 25 czerwca 2020 roku.

Źródło: rpo.opolskie.pl