Ogłoszenie konkursu w ramach działania 3.4 „Dotacje na kapitał obrotowy” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020
9 czerwca 2020
Źródło: www.parp.gov.pl

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs w ramach działania 3.4 „Dotacje na kapitał obrotowy” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.

W ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia o dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy prowadzący działalność na terytorium województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój o dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy prowadzący działalność na terytorium województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, pomorskiego, śląskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego.

Wsparcie jest skierowane na utrzymanie działalności dla przedsiębiorców, którzy na skutek pandemii COVID-19 znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 2 500 000 000,00 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 15 czerwca 2020 roku do 31 lipca 2020 roku.