Ogłoszenie konkursu w ramach działania 3.2 „Innowacje w MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
23 kwietnia 2020
Źródło: scp-slask.pl

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło konkurs w ramach działania 3.2 „Innowacje w MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie można uzyskać na utrzymanie miejsc pracy zagrożonych likwidacją w wyniku kryzysu zdrowia publicznego oraz utrzymanie konkurencyjności przedsiębiorstw dotkniętych kryzysem.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 76 269 031,20 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 28 kwietnia 2020 roku do 23 czerwca 2020 roku.