Ogłoszenie konkursu w ramach działania 2.1 „Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020
2 sierpnia 2019
Źródło: www.rpo.wzp.pl

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 2.1 „Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego.

Dofinansowanie można uzyskać na wsparcie w ramach jednego typu projektu: Typ 3: Projekty zwiększające świadomość ekologiczną – projekty o charakterze stacjonarnym. W ramach wyżej wspomnianego typu możliwa jest realizacja demonstracyjnych projektów z zakresu budownictwa pasywnego, którym towarzyszą działania informacyjno – promocyjne powodujące zmianę nastawienia mieszkańców do oszczędzania energii.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 106 287 500,00 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 15 maja 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku.