Ogłoszenie konkursu w ramach działania 2.1 „Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
12 marca 2020
Źródło: rpo.wrotapodlasia.pl

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ogłosił konkurs w ramach działania 2.1 „Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

W ramach dofinansowania można uzyskać środki na:

  • wsparcie psychologiczno-doradcze,
  • pośrednictwo pracy,
  • poradnictwo zawodowe,
  • warsztaty oraz szkolenia, w tym z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy i ich praktycznego zastosowania,
  • staże, praktyki zawodowe.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów to 15 650 000,00 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać od 30 kwietnia 2020 r. do 5 czerwca 2020 r.