Ogłoszenie konkursu w ramach działania 12.1 „Edukacja przedszkolna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
19 lutego 2020
Źródło: rpo.lubelskie.pl

Zarząd Województwa Lubelskiego ogłosił konkurs w ramach działania 12.1 „Edukacja przedszkolna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

O dofinansowanie ubiegać mogą się podmioty uprawnione do prowadzenia edukacji przedszkolnej, tj. publiczne i niepubliczne przedszkola lub inne funkcjonujące formy wychowania przedszkolnego, ich organy prowadzące lub inny podmiot w partnerstwie z ww. podmiotami, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

W ramach dofinansowania, można uzyskać środki na:

  • tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym lub dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami,
  • rozszerzenie oferty o zajęcia realizowane w celu wyrównania stwierdzonych deficytów oraz dodatkowe zajęcia, które pozwolą na zwiększenie kompetencji społecznych lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności.

Pula środków jaka została przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach działania 12.1 „Edukacja przedszkolna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 to 19 678 707,00 PLN.

Wnioski na dofinansowanie składać można w terminie od 24.03 2020 r. do 30.12.2020 r.