Ogłoszenie konkursu w ramach działania 1.1 „Wsparcie infrastruktury badawczo – rozwojowej w sektorze nauki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020
20 sierpnia 2019
Źródło: wrpo.wielkopolskie.pl

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił konkurs w ramach działania 1.1 „Wsparcie infrastruktury badawczo – rozwojowej w sektorze nauki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki naukowe i ich konsorcja, uczelnie wyższe oraz konsorcja naukowo – przemysłowe (rolę Lidera pełni jednostka naukowa).

Dofinansowanie można uzyskać na wsparcie infrastruktury badawczej zgodnie z definicją „infrastruktury badawczej”, czyli na obiekty, zasoby i powiązane z nimi usługi, które są wykorzystywane przez środowisko naukowe do prowadzenia badań naukowych w swoich dziedzinach w jednostkach naukowych w obszarach zidentyfikowanych w procesie przedsiębiorczego odkrywania jako regionalne inteligentne specjalizacje polegające na wyposażeniu w aparaturę badawczą i/lub budowie, przebudowie lub unowocześnieniu obiektu budowlanego.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 50 000 000,00 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 23 września 2019 roku do 13 grudnia 2019 roku.