Ogłoszenie konkursu w ramach działania 1.2 „Sektorowe programy B+R – GameINN IV” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
15 listopada 2019
Źródło: www.poir.gov.pl

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs w ramach działania 1.2 „Sektorowe programy B+R – GameINN IV” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców), konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych (składających się z maksymalnie 3 podmiotów, w tym co najmniej jednego przedsiębiorstwa i jednej jednostki naukowej). Liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo.

Wsparcie udzielne jest na projekty, które:

  • obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe,
  • mogą obejmować również prace przedwdrożeniowe,
  • dotyczą co najmniej jednego z tematów wymienionych w zakresie tematycznym konkursu.

Zakres tematyczny konkursu obejmuje następujące obszary badawcze: projektowanie i wzornictwo w zakresie gier wideo; platformy, silniki oraz techniki przetwarzania; zastosowania Sztucznej Inteligencji; nowe narzędzia i mechanizmy interakcji; cyfrowa dystrybucja i wieloosobowe rozgrywki online; narzędzia i wiedza wspierające proces wytwórczy gier.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 100 000 000,00 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 16 grudnia 2019 roku do 16 marca 2020 roku.