Ogłoszenie konkursu w ramach działania 1.2 „Rozwój przedsiębiorczości” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020
4 września 2019
Źródło: rpo.lubuskie.pl

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił konkurs w ramach działania 1.2 „Rozwój przedsiębiorczości” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020.

O dofinansowanie w ramach I typu projektu mogą ubiegać się Instytucje Otoczenia Biznesu, podmioty działające w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia. Uprawnionymi do aplikowania w konkursie w ramach I typu projektu są wyłącznie wyżej wymienione podmioty prowadzące inkubatory przedsiębiorczości lub zamierzające prowadzić inkubator przedsiębiorczości w ramach realizowanego projektu. Uprawnionymi do aplikowania w konkursie w ramach II typu projektu są wyłącznie podmioty spełniające definicję Instytucji Otoczenia Biznesu.

Dofinansowanie można uzyskać na wspieranie inkubowania przedsiębiorczości w ramach I typu projektu oraz na profesjonalizację usług świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu w ramach II typu projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 20 000 000,00 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 7 października 2019 roku do 18 października 2019 roku.