Ogłoszenie konkursu w ramach działania 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020
2 marca 2020
Źródło: www.parp.gov.pl

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs w ramach działania 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium wschodniej polski, tj. na obszarze województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego.

W ramach dofinansowania można uzyskać środki na:

  • usługi doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego,
  • usługi związane bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego, w tym m.in. koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów,
  • udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych,
  • nabycia środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów to 50 000 000,00 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać od 7 kwietnia 2020 r. do 7 września 2020 r.