Ogłoszenie konkursu w ramach działania 1.2 „Infrastruktura B+R” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
18 października 2019
Źródło: rpo.opolskie.pl

Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił konkurs w ramach działania 1.2 „Infrastruktura B+R” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się szkoły wyższe, jednostki naukowe lub przedsiębiorstwa (jedynie jako partner w projekcie).

Wsparcie udzielne jest na inwestycje w infrastrukturę oraz wyposażenie B+R jednostek naukowych i szkół wyższych zgodnie z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami. W ramach ww. działania realizowane będą jedynie projekty umożliwiające rozwój branż zidentyfikowanych jako inteligentne specjalizacje regionalne. Działanie jest przeznaczone wyłącznie dla przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym. Jedynie projekty uzgodnione na szczeblu przedstawiciela ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, ministra właściwego ds. nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju mogą uczestniczyć w konkursowej procedurze wyboru projektów.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 12 629 052,00 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 20 listopada 2019 roku do 27 listopada 2019 roku.