Ogłoszenie konkursu w ramach działania 1.2 „Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu: Prace B+R” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
25 listopada 2019
Źródło: www.rpo.podkarpackie.pl

Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił konkurs w ramach działania 1.2 „Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu: Prace B+R” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa.

Wnioski o dofinansowanie można składać na komponent badawczy, tj.:

  • eksperymentalne prace rozwojowe (poziom od VII do IX TRL), w tym opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, a ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony (dotyczy MŚP oraz dużych przedsiębiorstw),
  • prace przedwdrożeniowe, tj. działania przygotowawcze do wdrożenia wyników prac w działalności gospodarczej, tj. doprowadzenie rozwiązania będącego przedmiotem projektu do etapu, kiedy będzie można je skomercjalizować, w szczególności może to być opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, certyfikacji i atestacji gotowego produktu (dotyczy MŚP). W wyniku prowadzonych prac powinien zostać osiągnięty etap zaawansowania innowacyjnego rozwiązania (produktu, usługi, procesu) pozwalający na jego urynkowienie;

lub komponent wdrożeniowy, tj. inwestycje niezbędne do urynkowienia ww. innowacyjnego rozwiązania (produktu, usługi, procesu) będącego wynikiem przeprowadzonych prac rozwojowych w ramach komponentu badawczego (dotyczy MŚP).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 15 000 000,00 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 30 grudnia 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku.