Ogłoszenie konkursu w ramach działania 1.2 „Badania celowe” – Wspólne Przedsięwzięcie Województwa Lubelskiego i NCBR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
23 października 2019
Źródło: rpo.lubelskie.pl

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłosiła konkurs w ramach działania 1.2 „Badania celowe” – Wspólne Przedsięwzięcie Województwa Lubelskiego i NCBR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.

Wsparcie udzielne jest na projekty polegające na prowadzeniu eksperymentalnych prac rozwojowych, realizowane przez przedsiębiorstwa, w zakresie innowacyjnych technologii fotonicznych wpisujące się w Agendę Badawczą Wspólnego Przedsięwzięcia Województwa Lubelskiego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pn. „Lubelska wyżyna technologii fotonicznych”. Ponadto w ramach tego typu projektu, w przypadku mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, dopuszczalna jest realizacja projektu, którego elementem będzie wdrożenie wyników prac B+R (tzw. komponent wdrożeniowy) – inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do wdrożenia do działalności własnej przedsiębiorstwa wyników prac B+R powstałych na skutek realizacji eksperymentalnych prac rozwojowych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 18 000 000,00 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 23 listopada 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.