Ogłoszenie konkursu w ramach działania 1.2 „Badania celowe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
26 lutego 2020
Źródło: rpo.lubelskie.pl

Zarząd Województwa Lubelskiego ogłosił konkurs w ramach działania 1.2 „Badania celowe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

O dofinansowanie ubiegać mogą się: mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa oraz przedsiębiorstwa działające we współpracy z innymi przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi (prowadzącymi działalność w zakresie zbieżnym z projektem), jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi (realizujące projekty partnerskie w rozumieniu art. 33 ustawy wdrożeniowej).

W ramach dofinansowania można uzyskać środki na projekty polegające na opracowaniu nowych produktów oraz usług i procesów lub też wprowadzeniu znaczących ulepszeń do istniejących produktów oraz usług i procesów. Wsparciem zostaną objęte koszty przeprowadzenia badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych. Przewidziana pomoc będzie miała charakter kompleksowy, obejmując interwencją również finansowanie linii pilotażowych oraz działania w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i przygotowania do pierwszej produkcji na bazie wyników prac B+R opracowanych przez przedsiębiorcę lub nabytych. Wsparcie obejmować będzie fazę badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, a ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony.

Ogólna pula środków jaka została przeznaczona na dofinansowanie projektów to 15 177 042,00 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać od 30 marca 2020 r. do 3 lipca 2020 r.