Ogłoszenie konkursu w ramach działania 1.19 „Wsparcie mikro i małych przedsiębiorstw w walce ze skutkami epidemii COVID-19” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020
26 czerwca 2020
Źródło: rpo.wzp.pl

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego ogłosiła konkurs w ramach działania 1.19 „Wsparcie mikro i małych przedsiębiorstw w walce ze skutkami epidemii COVID-19” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro i małe przedsiębiorstwa, które prowadzą swoją działalności gospodarczą na terenie województwa Zachodniopomorskiego.

Wsparcie można uzyskać na utrzymanie działalności oraz płynności finansowej mikro i małego przedsiębiorstwa, dotkniętego skutkami epidemii COVID-19.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 50 000 000,00 PLN.

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać w drugiej połowie lipca.