Ogłoszenie konkursu w ramach działania 1.1 „Innowacje w przedsiębiorstwach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
30 listopada 2019
Źródło: rpo.opolskie.pl

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki ogłosiło konkurs w ramach działania 1.1 „Innowacje w przedsiębiorstwach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa.

Wnioski o dofinansowanie można składać na:

  • budowę, rozbudowę, zakup wyposażenia dla zaplecza badawczo-rozwojowego w celu rozwoju działalności innowacyjnej przedsiębiorstw,
  • finansowanie procesu powstawania innowacji (od pomysłu do rynku) lub jego wybranych elementów, tj.: badań naukowych i przemysłowych, prac rozwojowych (w tym etap prac demonstracyjnych), linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych, pierwszej produkcji,
  • wdrożenie wyników prac B+R powstałych w związku z realizacją projektu (dotyczy MŚP).

W ramach konkursu nie mogą być wspierane projekty składające się tylko z pierwszej produkcji.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 14 720 000,00 PLN.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 30 grudnia 2019 roku do 13 stycznia 2020 roku.