Ogłoszenie konkursu „Szybka Ścieżka – KORONAWIRUSY” w ramach poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
2 kwietnia 2020
Źródło: www.gov.pl

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło konkurs „Szybka Ścieżka – KORONAWIRUSY” w ramach poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się mała, średnia, duża firma oraz konsorcja.

Dofinansowanie można uzyskać na projekty badawczo-rozwojowe mające na celu opracowanie, przetestowanie oraz wdrożenie produktów i technologii dotyczących diagnostyki, terapii i prewencji.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 200 milionów złotych.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 6 maja do 31 grudnia 2020 roku.