Nowy harmonogram konkursów na 2020 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
21 listopada 2019
Źródło: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął nowy harmonogram konkursów na 2020 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

W przyszłym roku Zarząd Województwa Mazowieckiego wspierać będzie głównie projekty społeczno-edukacyjne, a także działania niskoemisyjne. Dostępne będą również fundusze na projekty dotyczące ochrony zabytków, czy informatyzacji administracji i zasobów kultury.

W pierwszej połowie przyszłego roku rozpoczną się konkursy dotyczące rozwoju współpracy szkół z rynkiem pracy, edukacji przedszkolnej, a także wsparcia osób niesamodzielnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wnioskodawcy będą mieli także możliwość skorzystania ze wsparcia w tworzeniu miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Ponadto nowy harmonogram konkursów uwzględnia konkursy dotyczące termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, a także ochrony zabytków. Także w pierwszym półroczu 2020 roku odbędą się konkursy dedykowane Zintegrowanym Inwestycjom Terytorialnym Warszawskiego Obszaru Terytorialnego, czyli projektom realizowanym w Warszawie i 39 sąsiednich gminach. Wsparcie będzie można uzyskać na budowę ścieżek rowerowych, informatyzację administracji i zasobów kultury, prowadzenie doradztwa edukacyjnego dla uczniów oraz tworzenie miejsc opieki nad dziećmi. Końcówka roku dedykowana będzie natomiast działaniom społecznym na Mazowszu.