Dotacje na kapitał obrotowy dla mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw
9 lipca 2020
Źródło: www.parp.gov.pl

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi nabór wniosków o dotacje na kapitał obrotowy wyłącznie dla średnich przedsiębiorstw.

W połowie czerwca Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiły nabór wniosków w ramach programu „Dotacje na kapitał obrotowy”.

Dla średnich przedsiębiorstw przeznaczono 2 500 000 000,00 PLN z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz Polska Wschodnia.

Wniosek należy złożyć on-line na stronie: www.parp.gov.pl/kapitalobrotowy.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie do 31 lipca 2020 roku.

Dla mikro i małych przedsiębiorstw natomiast, przeznaczono 500 000 000,00 PLN z funduszy unijnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

Szczegółowe informacje o warunkach wsparcia dla przedsiębiorstw w ramach poszczególnych Regionalnych Programów Operacyjnych, w tym na finansowanie kosztów utrzymania działalności, znajdują się na stronach internetowych urzędów marszałkowskich lub instytucji, które udzielają takiego wsparcia.

Dla weryfikacji czy w Państwa województwie uruchomione zostało wsparcie na kapitał obrotowy, można skorzystać z Portalu Funduszy Europejskich: www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/

Poniżej znajdują się adresy stron Regionalnych Programów Operacyjnych dla poszczególnych województw:

Dolnośląskie:

Kujawsko-Pomorskie:

Lubelskie:

Lubuskie:

Łódzkie:

Małopolskie:

Mazowieckie:

Opolskie:

Podkarpackie:

Podlaskie:

Pomorskie:

Śląskie:

Świętokrzyskie:

Warmińsko-Mazurskie:

Wielkopolskie:

Zachodniopomorskie: