Ciepłownictwo powiatowe

Termin naboru:  01.03.2019 r. –   18.12.2020 r. (lub do wyczerpania się środków).

Beneficjenci: Spółki kapitałowe których przedmiotem działalności jest produkcja energii cieplnej na cele komunalno – bytowe, a udział w kapitale zakładowym spółki jednostki samorządu terytorialnego, jest nie mniejszy niż 70 %. 

Program zapewnia dotacje:

 •  do 30% kosztów kwalifikowanych,
 •  do 50% kosztów kwalifikowanych w przypadku przedsięwzięć wykorzystujących  technologię ORC. 

Program przewiduje również wsparcie w formie pożyczki na pozostały zakres kosztów kwalifikowanych:

 • do 100 % kosztów kwalifikowanych na pozostały zakres inwestycji,
 •    WIBOR 3 M + 50 pb, nie mniej niż 2%,
 •    Okres spłaty – do 20 lat,
 •    Umorzenie do 10 %, nie więcej niż do 5 mln PLN,
 •    Uwzględniając 30 % dotację i 10 % umorzenie pożyczki wysokość wsparcia wyniesie 37 %.

Przykładowe rodzaje przedsięwzięć:

 • termomodernizacja budynków przemysłowych i biurowych,
 • modernizacja wewnętrznych sieci grzewczych,
 • budowa/modernizacja własnych (wewnętrznych) źródeł energii w tym z uwzględnieniem kogeneracji,
 • modernizacja i rozbudowa sieci ciepłowniczych.