Antykryzysowe wsparcie z funduszy Unii Europejskiej
10 kwietnia 2020
Źródło: www.gov.pl

Komisja Europejska zatwierdziła rozporządzenie, które dotyczy dofinansowania w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020. Celem jest udzielenie pomocy z funduszy Unii Europejskiej w formie pożyczek, poręczeń i gwarancji na preferencyjnych warunkach. 

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie będzie można uzyskać na cele inwestycyjne, oraz na kapitał obrotowy.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów może wynieść ponad 3,5 miliarda PLN.

Wniosek będzie można złożyć elektronicznie.

Po uzgodnieniach z Rządowym Centrum Legislacji, rozporządzenie zostanie podpisane w najbliższych dniach przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.