22 827 27 30   |   biuro@euro-most.eu

 

Aktualne nabory

Energia Plus

Termin naboru: do 20 grudnia 2019 r.
Energia Plus jest programem NFOŚiGW skierowanym do przedsiębiorców. W ramach programu przewidziano 4 mld PLN na preferencyjne pożyczki z 2% oprocentowaniem na okres 15–20 lat z karencja na 12 miesięcy. Dodatkowa dopłata w wysokości 141,16 zł (do 1MW przez 15 lat), dla instalacji kogeneracyjnych do 1 MW, wyniesie w tym okresie nawet 17 mln PLN.

Agroenergia

Termin naboru: nabór ciągły.
Program Agroenergia dedykowany jest dla rolników indywidualnych i zakłada dofinansowanie inwestycji służących budowaniu samodzielności energetycznej na wsi. 40% dofinansowaniu mogą podlegać inwestycje w nowe źródła ciepła i energii elektrycznej, a ponadto przedsięwzięcia zakładające zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych oraz mające na celu poprawę efektywności energetycznej.

Przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój

Termin naboru: listopad 2019 r.
Ten nabór, to ostatnia szansa na dofinansowanie inwestycji. Warto pomyśleć o potrzebach na najbliższe lata (np. wymianie zamortyzowanych maszyn i urządzeń), oraz o inwestycjach obniżających koszty zapotrzebowania w energię (kogeneracji i fotowoltaice), które również można realizować w ramach działania 4.2 PROW z 50% dotacją.

Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych

Województwa: lubelskie, podlaskie i zachodniopomorskie.
To już ostatni moment na skorzystanie z dofinansowania w ramach RPO na lata 2014-2020, środki pozostały już tylko w trzech województwach. Inwestycje obejmą budowę nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE (biomasy, biogazu, energii wiatru, słońca, wody oraz Ziemi) wraz z podłączeniem do sieci.

System aukcyjnego wsparcia dla instalacji odnawialnych źródeł energii

Termin naboru: IV kwartał 2019 r.
System aukcyjny stwarza szansę uzyskania stałej, korzystnej ceny za energię elektryczną wyprodukowaną i sprzedaną w okresie 15 lat, waloryzowaną corocznie o wskaźnik inflacji. Aukcje wygrają wytwórcy, oferujący najniższą cenę, otrzymując następnie gwarancję sprzedaży energii po stałej cenie. W ostatniej aukcji ceny za 1 MWh kształtowały się, (w zależności od mocy i źródła) od 345 do 617 zł.

Działanie Współpraca

Termin naboru: IV kwartał 2019 r.
Celem Działania jest tworzenie i funkcjonowanie grup operacyjnych na rzecz innowacji (EPI) oraz realizacja przez te grupy projektów, które prowadzą do opracowania nowych rozwiązań w zakresie nowych produktów, praktyk, procesów, technologii, metod organizacji i marketingu w sektorze rolno-spożywczym.

Kontakt

e-mail: biuro@euro-most.eu

ul. Wiertnicza 138
02-952 Warszawa

 

tel./fax:22 827 27 30
22 826 18 82
22 826 83 26
22 828 06 20
22 829 26 40
© 2002 - 2019 Euro-Most