Kredyt na innowacje technologiczne

Kredyt technologiczny
Poddziałanie 3.2.2 w ramach PO Inteligentny Rozwój

Beneficjenci: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Termin naboru: od 08.10.2018 do 26.04.2019 r.

Maksymalna kwota premii technologicznej: 6 MLN PLN.
Alokacja na konkurs:.

Rodzaj wspieranych projektów:
Wsparcie kierowane będzie na projekty dotyczące wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac B+R przedsiębiorców, lub projekty dotyczące wdrożenia wyników prac B+R nabywanych przez przedsiębiorców w ramach projektu. Mogą one występować w postaci:

  • prawa własności przemysłowej,
  • wyników prac rozwojowych,
  • wyników badań przemysłowych,
  • nieopatentowanej wiedzy technicznej,

która umożliwia wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług.

Rodzaj wsparcia:
Premia technologiczna wypłacana po zakończeniu realizacji projektu, z przeznaczeniem na spłatę kredytu na innowacje technologiczne (zaciągniętego w banku komercyjnym) intensywność wsparcia będzie zgodna z mapą regionalnej pomocy publicznej, czyli będzie zależeć od wielkości przedsiębiorstwa i miejsca (regionu) realizacji inwestycji.

Intensywność pomocy dla mikro i małych przedsiębiorstw
wg. województw
Kredyt technologiczny - Intensywność pomocy dla mikro i małych przedsiębiorstw wg. województw
Kredyt technologiczny - Intensywność pomocy dla mikro i małych przedsiębiorstw - województwo mazowieckie
  •  Warszawa (od 01.01.2018) - 30%

 

Intensywność pomocy dla średnich przedsiębiorstw
wg. województw
Kredyt technologiczny - Intensywność pomocy dla średnich przedsiębiorstw wg. województw
Kredyt technologiczny - Intensywność pomocy dla średnich przedsiębiorstw - województwo mazowieckie
  • Warszawa (od 01.01.2018) - 20%