E-KUMULATOR - Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu

E-kumulator

Beneficjenci: Przedsiębiorstwa.

Termin naboru: do 2018-09-28 lub do wyczerpania alokacji środków.

Dostępne środki: 1 MLD PLN.
Kwota pożyczki: od 0,5 do 90 mln PLN.
Rodzaj wsparcia: pożyczka z możliwością umorzenia do 20 %,  lecz nie więcej niż 15 mln zł, pożyczka oprocentowana w wysokości WIBOR 3M, w skali roku, nie mniej niż 2,0 %.
Okres pożyczki: do 15 lat, karencja do 12 miesięcy.
Dofinansowanie do 75% kosztów kwalifikowanych.

Rodzaje przedsięwzięć

1. Zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych

W ramach działania wspierane będą przedsięwzięcia polegające m.in. na budowie, rozbudowie lub modernizacji istniejących instalacji produkcyjnych lub urządzeń przemysłowych, prowadzące do zmniejszania zużycia surowców pierwotnych (w ramach własnych ciągów produkcyjnych), w tym poprzez zastąpienie ich surowcami wtórnymi, odpadami lub prowadzące do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów, w tym:

 1. technologie bezodpadowe (TBO) oraz niskoodpadowe;
 2. technologie ograniczające jednostkowe zużycie wody w procesach produkcyjnych;
 3. technologie produkcji materiałów z wykorzystaniem ubocznych produktów;
 4. instalacje odzyskiwania z procesów produkcyjnych;
 5. technologie służące do wytwarzania paliw alternatywnych i substratów do ich produkcji z wytwarzanych przez wnioskodawcę odpadów w tym osadów;
 6. modernizacja stacji demineralizacji i dekarbonizacji wody (o ile jest niezbędna).

 

2. Ograniczenie lub uniknięcie szkodliwych emisji do atmosfery dla źródeł:

 1. spalania paliw o mocach 1 MW – 50 MW,
 2. spalania paliw o mocach powyżej 50 MW,
  np.: modernizacja urządzeń lub wyposażenie instalacji spalania paliw w urządzenia lub instalacje do ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych.
 3. z działalności przemysłowej (z wyłączeniem źródeł spalania paliw), przedsięwzięcia ukierunkowane na ograniczenie wielkości emisji do atmosfery niektórych substancji szkodliwych dla zdrowia i życia ludzi.