Mapa pomocy regionalnej
na lata 2014 - 2020

Dopuszczalny poziom dotacji - w % kosztów kwalifikowanych.

Mapa pomocy
Mapa pomocy - woj. mazowieckie
Warszawa
  • do 31.12.2017 r. - 15%
  • od 1.01.2018 r. - 10%
Przedstawiona obok wysokość dofinansowania dotyczy dużych przedsiębiorstw i zostanie dodatkowo powiększona o:
  • 20 % W PRZYPADKU MIKRO i MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW
  • 10 % W PRZYPADKU ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW