Województwo Mazowieckie

Fundacja EURO-MOST od 2002 roku świadczy kompleksowe usługi doradcze związane z pozyskiwaniem środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej oraz ze źródeł krajowych. Współpracujemy z blisko 300 klientami, dla których przygotowaliśmy kompleksowe wnioski o dotacje oraz rozliczaliśmy inwestycje z nimi związane.
W nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020 łatwiej będzie można uzyskać środki na badania naukowe i współpracę z jednostkami badawczo-rozwojowymi, trudniej na wdrożenia, tzn. na zakup maszyn i urządzeń. Polskie przedsiębiorstwa nie są jednak tak zaawansowane technologicznie, aby rezygnowały z klasycznych inwestycji rozwojowych. Zatem większość inwestorów oczekuje przede wszystkim pieniędzy na wdrożenia. Środki na zakup maszyn i urządzeń wyczerpią się więc w pierwszych konkursach.
Informacji odnośnie szans dofinansowania Państwa inwestycji z funduszy UE udzielamy bezpłatnie pod numerem telefonu 501 712 020.