NABORY PRZEPROWADZANE PRZEZ NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wspólnie z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej, jako niezależne podmioty, stanowią system finansowania ochrony środowiska w Polsce. Narodowy Fundusz, jest źródłem finansowania przedsięwzięć ekologicznych głównie o charakterze ponadregionalnym.

W okresie 1989-2013 Narodowy Fundusz zawarł ponad 19 tys. umów o dofinansowanie projektów, wypłacając ze środków krajowych ok. 33,1 mld zł na inwestycje, których wartość przekroczyła 130 mld zł. W tym okresie dofinansowano również przedsięwzięcia ekologiczne kwotą ok. 19,6 mld złotych ze środków europejskich pozostających w dyspozycji i obsługiwanych przez Narodowy Fundusz.*

* Żródło: