Zespół

Przemysław Czarny - Koordynator Zespołu

Przemysław Czarny

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych - Specjalność: Ekonomia Integracji Europejskiej  na Uniwersytecie Warszawskim. W Fundacji sprawuje nadzór nad projektami realizowanymi w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Ponadto koordynuje projekty w zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego oraz chowu i hodowli ryb..