Zespół

Magdalena Dziedzic - Koordynator Zespołu

Magdalena Dziedzic

Absolwentka Wydziału Rolnictwa oraz Ekonomii w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Pracę zawodową rozpoczęła w ARIMR przy ocenie wniosków na dofinansowanie inwestycji z Funduszy UE w sektorze przetwórstwa rolno-spożywczego. Obecnie Koordynator realizowanych przez Fundację projektów w zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego. Ponadto koordynuje projekty realizowane przez Grupy Producentów Owoców i Warzyw oraz Grupy Producentów Rolnych.