Zespół

Jarosław Placek - Dyrektor ds. Funduszy Strukturalnych

Absolwent kierunku Rachunkowość na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Podyplomowego Studium Analityków Bankowych w Szkole Głównej Handlowej oraz Podyplomowych Studiów Ryzyko w działalności przedsiębiorstw na Uniwersytecie Warszawskim.

Specjalizuje się w informatycznych metodach rachunkowości zarządczej, programowaniu finansowym, rachunku kosztów i efektywności ekonomicznej przedsięwzięć inwestycyjnych. Prezentuje wysoką sprawność w tworzeniu projekcji finansowych, biznesplanów i studiów wykonalności.

Ekspert w zakresie wdrażania przedsięwzięć dofinansowywanych przez UE. Autor oraz koordynator ponad 100 pomyślnie sfinalizowanych projektów w ramach krajowych i regionalnych Programów Operacyjnych.