Historia

Istniejemy na rynku od 2002 roku. Przedmiotem naszej działalności jest przygotowywanie aplikacji mających na celu wykorzystanie środków finansowych z funduszy strukturalnych i innych programów Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych oraz szkoleniowo – edukacyjnych. Firma ma główną siedzibę w Warszawie przy ulicy Wiertniczej 138 (w pobliżu budynku TVN-u) oraz oddział na ul. Krakowskie Przedmieście 79, obok Zamku Królewskiego.

Fundacja rozpoczęła swoją działalność od pozyskiwania środków unijnych dla przedsiębiorców z programów przedakcesyjnych: PHARE i SAPARD. Następnie obsługiwaliśmy programy operacyjne dostępne w perspektywie finansowej 2004-2006. W perspektywie finansowej 2007-2013 przygotowaliśmy aplikacje ze wszystkich programów operacyjnych: POIG, POIiŚ, PROW, PO RYBY, Regionalnych Programów Operacyjnych, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Programów Współpracy Transgranicznej; m.in. Polska-Słowacja, Polska-Białoruś-Ukraina i innych.

Na przestrzeni kilku ostatnich lat uzupełniliśmy dotychczas istniejące zespoły o zespół kosztorysowo-budowlany oraz o zespół specjalistów pozyskujących środki z tzw. projektów „miękkich” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizując cele naszej działalności, pomagamy w przekwalifikowaniu bądź zdobyciu nowych kwalifikacji osobom pracującym, wspomagamy rozwój zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach, a także pomagamy osobom bezrobotnym w zdobyciu nowego zawodu.