Aktualności

W związku z pojawiającymi się informacjami odnośnie wyczerpania alokacji dla poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, BGK neguje niniejsze doniesienia i zachęca ...

 

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosił konkurs w ramach działania 1.9 „Zdrowie i bezpieczeństwo” Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się: ...

 

Warmińsko-mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie ogłosiła wyniki naboru w ramach poddziałania 1.4.3 „Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego ...

 

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosił konkurs w ramach poddziałania 2.3 „Inwestycje produkcyjne w akwakulturę” Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020, o którym mowa w art. 48 ust. ...

 

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosił konkurs w ramach poddziałania 2.3 „Inwestycje produkcyjne w akwakulturę” Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020, o którym mowa w art. 48 ust. ...