Aktualności

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosił konkurs w ramach poddziałania 1.2.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego”, Schemat 1.2 A „Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć ...

 

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs w ramach działania 2.9 „Rozwój ekonomii społecznej” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ...

 

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił konkurs w ramach działania 3.3 „Innowacje w MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie ...

 

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił konkurs w ramach działania 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

O wsparcie ...

 

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ogłosiła konkurs w ramach poddziałania 1.1.1 „Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

W ramach prac badawczo-rozwojowych możliwe ...