Aktualności

Od 11 października 2018 roku obowiązuje zmieniony Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.

Zmiany dotyczą załącznika nr 4 - Wykazu projektów zidentyfikowanych przez właściwą ...

 

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił konkurs w ramach poddziałania 10.1.4 „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego ...

 

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił konkurs w ramach poddziałania 10.1.2 „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego” Regionalnego Programu ...

 

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił konkurs w ramach poddziałania 10.1.3 „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego ...

 

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu ogłosiło konkurs w ramach poddziałania 10.1.2 „Infrastruktura usług społecznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

O dofinansowanie w ramach ...