Usługi

Dzięki przygotowaniu i wieloletniemu doświadczeniu naszego zespołu, możemy zaoferować Państwu profesjonalne usługi doradcze, począwszy od oceny pomysłu, poprzez dobór optymalnych form i źródeł finansowania inwestycji, opracowanie wniosków aplikacyjnych wraz z wymaganą dokumentacją towarzyszącą, po etap zarządzania wdrożeniem projektu wraz z przygotowaniem wniosku o płatność (tj. rozliczeniem dotacji).

Kluczem do sukcesu pozostaje dobór właściwych komponentów wsparcia. Dysponujemy aktualną wiedzą, pozwalającą zdiagnozować, wybrać i pozyskać dla Państwa:

  • dotacje z  Funduszy UE zarówno dla sektora prywatnego jak i sfery publicznej,
  • środki krajowe,
  • kredyty preferencyjne z możliwością częściowego umorzenia kapitału,
  • pożyczki preferencyjne,
  • finansowanie łączone (kredyt + dotacja),
  • oferujemy również doradztwo prawne, finansowe i organizacyjne dotyczące: klastrów, konsorcjów oraz łączenia i podziału podmiotów itp.